Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Obaja 1:18 Kitab Sutji (JAV)

Bani Yakub bakal dadi geni,bani Yusuf urubing geninedene bani Esap tunggakaning gandum;nuli bakal kaobong lan kamangsa nganti entek,tuwin turune Esap ora ana wong siji-sijia kang bisa oncat,awit Pangeran Yehuwah kang ngandika mangkono.

maca bab lengkap Obaja 1

tampilan Obaja 1:18 ing konteks