Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Obaja 1:19 Kitab Sutji (JAV)

Wong-wong kang manggon ing Tanah Negeb bakal padha ngejegi pagunungane Esap,lan kang manggon ing Dhaerah Pagunungan bakal ngejegi tanahe wong Filisti,sarta bakal ngebeki bumine Efraim lan tlatah Samaria,apadene taler Benyamin bakal ngebeki tlatah Gilead.

maca bab lengkap Obaja 1

tampilan Obaja 1:19 ing konteks