Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Nehemya 9:30 Kitab Sutji (JAV)

Suprandene Paduka karsa nglajengaken anggen Paduka tumindak sabar ngantos pinten-pinten taun laminipun. Sarana Roh Paduka Paduka ngengetaken, inggih punika lumantar para nabi, nanging sami boten nggatosaken, temah Paduka ulungaken dhateng ing tanganipun bangsa-bangsa ing sakathahing nagari.

maca bab lengkap Nehemya 9

tampilan Nehemya 9:30 ing konteks