Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Musthikaning Kidung 4:1 Kitab Sutji (JAV)

Dhuh, memanisku, kowe iku sulistya,sanyata endah warnamu iku!Mripatmu katon lir manuk dara,ana ing sangisoring kudhungmu.Rambutmu pindha pepanthan wedhuskang katon ngombak-ombak mudhun saka ing pagunungan Gilead.

maca bab lengkap Musthikaning Kidung 4

tampilan Musthikaning Kidung 4:1 ing konteks