Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Mikha 6:5 Kitab Sutji (JAV)

He umatingSun, padha elinga apa kang karancangdening Balak, ratu ing Moab,lan kapriye kang dadi wangsulaneBileam bin Beor,tuwin apa kang kelakon wiwit saka ing Sitim nganti tekan ing Gilgal,supaya sira ngakonana pandamel-pandameling Yehuwah kang adil.”

maca bab lengkap Mikha 6

tampilan Mikha 6:5 ing konteks