Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Mikha 6:4 Kitab Sutji (JAV)

Awitdene sira rak wus Sunentasake saka ing tanah Mesir,Sunluwari saka ing pangawulansarta Ingsun rak wus ngutus Musa lan Harun,sarta Miryam minangka pangarepira?

maca bab lengkap Mikha 6

tampilan Mikha 6:4 ing konteks