Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Maleakhi 4:4 Kitab Sutji (JAV)

Padha elinga marang Toret kang wus Sundhawuhake marang Musa, abdiningSun, nalika ana ing gunung Horeb, supaya kawartakna marang Israel kabeh, yaiku pranatan-pranatan lan pepakon-pepakon.

maca bab lengkap Maleakhi 4

tampilan Maleakhi 4:4 ing konteks