Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Maleakhi 4:3 Kitab Sutji (JAV)

Sarta para wong duraka iku bakal sira idak-idak, marga bakal padha dadi awu ana ing sangisoring tlapakanira, besuk ing dina kang Suncawisake iku, -- mangkono pangandikane Sang Yehuwah Gustine sarwa dumadi --.

maca bab lengkap Maleakhi 4

tampilan Maleakhi 4:3 ing konteks