Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Kidung Pangadhuh 2:22 Kitab Sutji (JAV)

Kados-kados ing dinten pahargyan Paduka nimbalisadaya ingkang kawula sami ajrihi saking kiwa-tengen.Nalika Pangeran Yehuwah bendu,boten wonten tiyang satunggal kemawon ingkang saged oncat utawi wilujeng.Lare-lare ingkang kawula uthun-uthun saha kawula gula-wenthah,sami dipun pejahi dening mengsah kawula.

maca bab lengkap Kidung Pangadhuh 2

tampilan Kidung Pangadhuh 2:22 ing konteks