Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Kidung Pangadhuh 2:1 Kitab Sutji (JAV)

Adhuh lae, putri Sion, banget temen anggone kinemulan ing mendhungdening Pangeran ing sajroning bebendune,kamulyane Israel wus kabuwang Panjenenganesaka ing langit menyang ing bumi.Ancik-anciking sampeyaneora diengeti nalika Panjenengane duka.

maca bab lengkap Kidung Pangadhuh 2

tampilan Kidung Pangadhuh 2:1 ing konteks