Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Kaimaman 4:18 Kitab Sutji (JAV)

Karodene getih mau salong dileletna ing sunguning misbyah kang ana ing ngarsane Sang Yehuwah ing jero Tarub Pasewakan, lan getih kekarene kasuntaka kabeh ing perangane ngisor misbyah kurban obaran, kang ana ing sangarepe lawang Tarub Pasewakan.

maca bab lengkap Kaimaman 4

tampilan Kaimaman 4:18 ing konteks