Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Ezra 6:9 Kitab Sutji (JAV)

Lan apa kang dibutuhake, kayata sapi lanang enom, wedhus gembel lanang, cempe kanggo kurban obaran konjuk marang Allahing swarga, mangkono uga gandum, uyah, anggur lan lenga, miturut pituduhe para imam ing Yerusalem, kabeh iku kudu kawenehake saben dina, aja nganti gothang,

maca bab lengkap Ezra 6

tampilan Ezra 6:9 ing konteks