Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Ezra 6:3 Kitab Sutji (JAV)

“Piyagem: Ing taun kapisan jamanipun Sang Prabu Koresy, Sang Prabu Koresy ndhawuhaken prentah makaten: Bab padalemaning Allah ing Yerusalem. Padaleman iku kabanguna maneh minangka panggonane wong nyaosake kurban sembelehan lan kurban genenan, dhuwure gedhong sawidak asta lan ambane sawidak asta.

maca bab lengkap Ezra 6

tampilan Ezra 6:3 ing konteks