Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Dhaniel 4:30 Kitab Sutji (JAV)

Sang Prabu banjur nglairake pangandika mangkene: “Apa iki dudu Babil kang gedhe, kang wus ingsun bangun dadi kutha karajan kalawan kakuwataning pangwaosingsun lan kanggo kaluhuraning kamulyaningsun?”

maca bab lengkap Dhaniel 4

tampilan Dhaniel 4:30 ing konteks