Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Amos 4:12 Kitab Sutji (JAV)

“Kang iku, he Israel, sira bakal padha Sunpatrapi kang kaya mangkono iku.Sarehne Ingsun bakal nandukake kang mangkono ikumarang sira,mulane, he Israel, sira padha tata-tataa bakal sowan marang Allahira!”

maca bab lengkap Amos 4

tampilan Amos 4:12 ing konteks