Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Amos 1:3 Kitab Sutji (JAV)

Pangandikane Pangeran Yehuwah mangkene:“Marga saka durakane Damsyik telung prakara,malah patang prakara,mulane Ingsun ora bakal murungake putusaningSun:sarehne wus padha nindhes Gilead,nganggo pleredan panuton wesi,

maca bab lengkap Amos 1

tampilan Amos 1:3 ing konteks