Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Amos 1:13 Kitab Sutji (JAV)

Pangandikane Sang Yehuwah mangkene:“Marga saka durakane bani Amon telung prakara,malah patang prakara,mulane Ingsun ora bakal murungake putusaningSun,awitdene wus mbedheli wetenge wong wadon kang meteng ing Gilead,karepe arep ngelar wewengkone dhewe.

maca bab lengkap Amos 1

tampilan Amos 1:13 ing konteks