Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

2 Samuel 18:23 Kitab Sutji (JAV)

Wangsulane: “Punapa kemawon ingkang badhe kelampahan, kula badhe mlajeng mangkat.” Yoab banjur ngandika: “Yen mangkono iya wis mlayua!” Ahimaas banjur lumayu metu dalan kang saka Lebak Yarden, temah tekane ndhisiki wong Etiopia iku.

maca bab lengkap 2 Samuel 18

tampilan 2 Samuel 18:23 ing konteks