Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

2 Samuel 15:34 Kitab Sutji (JAV)

Nanging yen sira bali menyang kutha lan munjuk marang Absalom: Kawula punika abdi dalem, dhuh Sang Prabu, sanadyan kawula punika wiwit rumiyin mila ngabdi rama dalem, namung sapunika dados abdi dalem; sarana mengkono sira bisa mbatalake pituture Akhitofel demi asmaningsun.

maca bab lengkap 2 Samuel 15

tampilan 2 Samuel 15:34 ing konteks