Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

2 Samuel 1:20 Kitab Sutji (JAV)

Iku aja diwartakake ana ing Gat,lan aja digiyarake ana ing lurung-lurunge Askelon,supaya para wanita ing Filisti aja nganti padha suka pari suka,lan para prawane wong ikutan padha jingklak-jingklak.

maca bab lengkap 2 Samuel 1

tampilan 2 Samuel 1:20 ing konteks