Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

2 Para Raja 16:1 Kitab Sutji (JAV)

Ing taun kang kaping pitulase jamane Sang Prabu Pekah bin Remalya, Pangeran Akhas putrane Sang Prabu Yotam, ratu ing Yehuda, jumeneng ratu.

maca bab lengkap 2 Para Raja 16

tampilan 2 Para Raja 16:1 ing konteks