Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

2 Para Raja 15:1 Kitab Sutji (JAV)

Ing taun kang kaping pitulikure jamane Sang Prabu Yerobeam, ratu ing Israel, Pangeran Azarya, putrane Sang Prabu Amazia, ratu ing Yehuda, jumeneng ratu.

maca bab lengkap 2 Para Raja 15

tampilan 2 Para Raja 15:1 ing konteks