Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

2 Para Raja 13:11 Kitab Sutji (JAV)

Panjenengane nglampahi apa kang ala ana ing paningaling Sang Yehuwah, ora nebihi sakehing dosa kang katindakake wong Israel marga saka dhawuhe Sang Prabu Yerobeam bin Nebat, nanging terus bae anggone nglakoni dosa kang mangkono iku.

maca bab lengkap 2 Para Raja 13

tampilan 2 Para Raja 13:11 ing konteks