Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

2 Babad 6:29 Kitab Sutji (JAV)

lajeng wonten tiyang utawi umat Paduka Israel sadaya ngunjukaken pandonga saha panyuwun wonten ing padaleman punika kalayan ngulukaken tanganipun -- awit satunggal-satunggalipun nyumerepi dhateng wewelakipun tuwin kasangsaranipun piyambak --

maca bab lengkap 2 Babad 6

tampilan 2 Babad 6:29 ing konteks