Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

2 Babad 22:7 Kitab Sutji (JAV)

Gusti Allah wus nemtokake, manawa Sang Prabu Ahazia bakal seda ing wektu martuwi Sang Prabu Yoram; bareng Sang Prabu Ahazia rawuh, tumuli bebarengan karo Sang Prabu Yoram manggihi Sang Yehu, wayahe Sang Nimsi, kang wus dijebadi dening Pangeran Yehuwah, supaya panjenengane iku kang nyirnakake tedhake Sang Prabu Akhab.

maca bab lengkap 2 Babad 22

tampilan 2 Babad 22:7 ing konteks