Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

1 Samuel 7:6 Kitab Sutji (JAV)

Bareng wis padha ngumpul ana ing Mizpa, banjur padha nyidhuki banyu lan disuntak ana ing ngarsane Sang Yehuwah. Apadene padha puwasa lan matur ana ing kono: “Kula sampun sami nglampahi dosa dhumateng Sang Yehuwah.” Lan Nabi Samuel banjur ngakimi wong Israel ana ing Mizpa.

maca bab lengkap 1 Samuel 7

tampilan 1 Samuel 7:6 ing konteks