Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

1 Samuel 30:22 Kitab Sutji (JAV)

Wusana ana rembuge wong kang ala lan ambek dursila saka panunggalane kang ndherekake Sang Dawud, tembunge: “Sarehne wong iku ora padha melu kita, aja diwenehi apa-apa saka barang jarahan, kang wus kita rebut iku kejaba mung anak-bojone dhewe-dhewe bae. Iku kareben diepek lan cikben padha lunga.”

maca bab lengkap 1 Samuel 30

tampilan 1 Samuel 30:22 ing konteks