Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

1 Para Raja 6:38 Kitab Sutji (JAV)

lan ing sajrone taun kang kaping sawelas, ing sajrone sasi Bul, yaiku sasi kang kaping wolu, padaleman mau wus rampung dalasan sakehing perang-perangane sarta cocog karo rancangane; dadi Sang Prabu anggone yasa padaleman iku lawase pitung taun.

maca bab lengkap 1 Para Raja 6

tampilan 1 Para Raja 6:38 ing konteks