Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

1 Para Raja 22:19 Kitab Sutji (JAV)

Unjuke Nabi Mikha: “Awit saking punika panjenengan dalem mugi karsaa miyarsakaken pangandikanipun Sang Yehuwah, kawula sumerep Pangeran Yehuwah saweg lenggah ing dhamparipun lan sadaya wadya-bala swarga sami ngadeg ing sacelakipun, ing sisih tengenipun saha ing sisih kiwanipun.

maca bab lengkap 1 Para Raja 22

tampilan 1 Para Raja 22:19 ing konteks