Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

1 Para Raja 11:35 Kitab Sutji (JAV)

Nanging saka ing anake anggoningSun bakal mundhut karajan iku, kang banjur bakal Sunparingake marang sira sapuluh taler.

maca bab lengkap 1 Para Raja 11

tampilan 1 Para Raja 11:35 ing konteks