Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

1 Para Raja 11:28 Kitab Sutji (JAV)

Yerobeam iku wong kang pinter; bareng Sang Prabu Suleman mirsa, manawa wong nonoman iku sregep nyambut gawe, wong mau banjur kaangkat dadi lelurahing sakehe pagawean wajib, bubuhane turune Rama Yusuf.

maca bab lengkap 1 Para Raja 11

tampilan 1 Para Raja 11:28 ing konteks