Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

1 Babad 10:12 Kitab Sutji (JAV)

kabeh wong kang gagah prakosa padha tata-tata lan banjur mangkat njupuk layone Sang Prabu Saul lan layone para putrane, digawa menyang Yabesy, balung-balunge padha kapetak ana ing sangisoring wit-witan gedhe ing Yabesy. Sawuse mangkono nuli padha pasa pitung dina.

maca bab lengkap 1 Babad 10

tampilan 1 Babad 10:12 ing konteks