Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Yakobus 2:5 Kitab Sutji (JAV)

Rungokna ta, sadulur-sadulurku kang daktresnani, Gusti Allah apa ora wus milih wong miskin ing donya iki, supaya padha dadia sugih ing sajroning pracaya sarta padha dadi ahli-warise Kraton, kang wis diprasetyakake marang kang padha nresnani Panjenengane?

maca bab lengkap Yakobus 2

tampilan Yakobus 2:5 ing konteks