Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Wahyu 5:12 Kitab Sutji (JAV)

pangucape kalawan swara sora:“Sang Cempe ingkang sampun kapragat punika sembada nampeni panguwaos, lan kasugihan, sarta kawicaksanan, saha kakiyatan, tuwin kaurmatan, miwah kamulyan lan pangalembana.”

maca bab lengkap Wahyu 5

tampilan Wahyu 5:12 ing konteks