Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Rum 6:15 Kitab Sutji (JAV)

Tumuli kapriye? Apa kita banjur padha nglakoni dosa marga ora kawengku ing angger-anggering Toret, ananging kawengku ing sih-rahmat? Babar pisan ora!

maca bab lengkap Rum 6

tampilan Rum 6:15 ing konteks