Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Mateus 1:20 Kitab Sutji (JAV)

Nanging bareng lagi duwe gagasan mangkono iku, tumuli ana malaekating Pangeran ngatingali sajroning pangimpen, dhawuhe: “He, Yusuf, tedhake Dawud, aja sumelang anggonmu ngepek Maryam dadi bojomu, awit Putra kang kabobotake iku marga saka Roh Suci,

maca bab lengkap Mateus 1

tampilan Mateus 1:20 ing konteks