Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Lelakone Para Rasul 27:12 Kitab Sutji (JAV)

Nanging sarehne palabuhan iku ora kapenak dilereni ing mangsa atis, mulane wong-wong mau kang akeh padha sarujuk, manawa mbacutake laku lan mbudidaya bisane tekan ing kutha Feniks sarta banjur leren ana ing kono sajrone mangsa atis iku. Kutha Feniks iku sawijining palabuhane pulo Kreta, kang adhepe ngidul ngulon lan ngalor ngulon.

maca bab lengkap Lelakone Para Rasul 27

tampilan Lelakone Para Rasul 27:12 ing konteks