Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Lelakone Para Rasul 23:6 Kitab Sutji (JAV)

Sarehne panjenengane mirsa, yen wartaning Pradata iku ana kang kalebu golonganing wong Saduki lan ana kang kalebu golonganing wong Farisi, mulane banjur nguwuh ana ing ngarsaning Pradata Agama: “Para sadherek, kula punika tiyang Farisi; kula dipun ladosaken dhateng ing ngarsaning Pradata punika, jalaran kula ngajeng-ajeng dhateng tanginipun tiyang pejah.”

maca bab lengkap Lelakone Para Rasul 23

tampilan Lelakone Para Rasul 23:6 ing konteks