Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Lelakone Para Rasul 17:7 Kitab Sutji (JAV)

tuwin Yason punika nampeni tiyang-tiyang wau wonten ing griyanipun. Tiyang punika sami nglawan dhateng pranatan-pranatanipun Sang Nata Agung, sami mratelakaken, bilih wonten ratu sanesipun, inggih punika Yesus.”

maca bab lengkap Lelakone Para Rasul 17

tampilan Lelakone Para Rasul 17:7 ing konteks