Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Lelakone Para Rasul 17:23 Kitab Sutji (JAV)

Amargi nalika kula mider-mider wonten ing kitha panjenengan saha ningal-ningali barang-barang ingkang panjenengan pundhi-pundhi, kula inggih nrenjuhi misbyah ingkang kaseratan makaten: Konjuk ing dewa ingkang boten kasumerepan. Wondene ingkang sami panjenengan sembah-sembah, sanadyan panjenengan dereng tepang punika, inggih punika ingkang badhe kula wartosaken.

maca bab lengkap Lelakone Para Rasul 17

tampilan Lelakone Para Rasul 17:23 ing konteks