Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Lelakone Para Rasul 17:2 Kitab Sutji (JAV)

Kaya adate Rasul Paulus nuli lumebet mrono, sarta nganti telung Sabat terus-terusan anggone reraosan karo wong Yahudi bab perang-peranganing Kitab Suci

maca bab lengkap Lelakone Para Rasul 17

tampilan Lelakone Para Rasul 17:2 ing konteks