Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Lelakone Para Rasul 17:10 Kitab Sutji (JAV)

Nanging ing bengi iku uga Rasul Paulus lan Silas diaturi dening para sadulur ing kono supaya enggal tindak menyang ing kutha Berea. Sarawuhe ing kono banjur padha tindak menyang ing papan pangibadahe wong Yahudi.

maca bab lengkap Lelakone Para Rasul 17

tampilan Lelakone Para Rasul 17:10 ing konteks