Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Ibrani 6:11 Kitab Sutji (JAV)

Nanging kang padha dakarep-arep sawiji-wijining panunggalanmu supaya nelakake kataberen kang kaya mangkono iku satemah pangarep-arepmu bisa kagayuh sakatoge, nganti tumeka ing wekasan,

maca bab lengkap Ibrani 6

tampilan Ibrani 6:11 ing konteks