Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Ibrani 6:10 Kitab Sutji (JAV)

Amarga Gusti Allah ora kurang adil, nganti Panjenengane banjur kesupen marang ing panggawemu lan katresnanmu kang koklairake kagem asmane srana anggonmu padha ngladeni para suci, kang isih koklakoni nganti saprene iki.

maca bab lengkap Ibrani 6

tampilan Ibrani 6:10 ing konteks