Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

2 Tesalonika 1:2 Kitab Sutji (JAV)

Sih-rahmat lan tentrem-rahayu saka ing Allah, Rama kita, lan saka Gusti Yesus Kristus anaa ing kowe kabeh.

maca bab lengkap 2 Tesalonika 1

tampilan 2 Tesalonika 1:2 ing konteks