Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

1 Korinta 4:6 Kitab Sutji (JAV)

Para sadulur, gunemku iki mau daketrapake marang awakku dhewe lan marang Apolos, marga saka kowe, supaya marga saka tetuladhanku iku, kowe padha sinau mangreteni apa ta tegese unen-unen: “Aja ngungkuli apa kang tinulis,” supaya ing antaramu aja nganti ana kang kumlungkung kanthi ngegungake kang siji ngremehake sijine.

maca bab lengkap 1 Korinta 4

tampilan 1 Korinta 4:6 ing konteks