Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

1 Korinta 10:1-2 Kitab Sutji (JAV)

Anadene karepku, para sadulur, supaya kowe padha ngreti, yen para leluhur kita padha kaauban ing mega, lan kabeh wis padha lumaku nratas patunggilane Nabi Musa sarana kabaptis ana ing mega lan ing sagara mau.

maca bab lengkap 1 Korinta 10

tampilan 1 Korinta 10:1-2 ing konteks