Bab

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Nahum 1 Alkitab Terjemahan Baru (TB)

Judul

1. Ucapan ilahi tentang Niniwe. Kitab penglihatan Nahum, orang Elkosh.

Murka Tuhan

2. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas, Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawan-Nyadan pendendam kepada para musuh-Nya.

3. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa,tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah.Ia berjalan dalam puting beliung dan badai,dan awan adalah debu kaki-Nya.

4. Ia menghardik laut dan mengeringkannya,dan segala sungai dijadikan-Nya kering.Basan dan Karmel menjadi meranadan kembang Libanon menjadi layu.

5. Gunung-gunung gemetar terhadap Dia,dan bukit-bukit mencair.Bumi menjadi sunyi sepi di hadapan-Nya,dunia serta seluruh penduduknya.

6. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi geram-Nya?Dan siapakah yang tahan tegak terhadap murka-Nya yang bernyala-nyala?Kehangatan amarah-Nya tercurah seperti api,dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapan-Nya.

7. Tuhan itu baik;Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan;Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepada-Nya

8. dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir.Ia menghabisi sama sekaliorang-orang yang bangkit melawan Dia,dan musuh-Nya dihalau-Nya ke dalam gelap.

Firman Tuhan kepada Yehuda dan Niniwe

9. Apakah maksudmu menentang Tuhan?Ia akan menghabisi sama sekali;kesengsaraan tidak akan timbul dua kali!

10. Sebab mereka pun akan lenyap seperti duri yang berjalin-jalin,dimakan habis seperti jerami kering.

11. Bukankah dari padamu munculorang yang merancang kejahatan terhadap Tuhan,orang yang memberi nasihat dursila?

12. Beginilah firman Tuhan:“Sekalipun mereka utuh dan begitu banyak jumlahnya,tetapi mereka akan hilang terbabat dan mati binasa;sekalipun Aku telah merendahkan engkau,tetapi Aku tidak akan merendahkan engkau lagi.

13. Sekarang, Aku akan mematahkan gandarnya yang memberati engkau,dan akan memutuskan belenggu-belenggu yang mengikat engkau.”

14. Terhadap engkau, inilah perintah Tuhan:“Tidak akan ada lagi keturunan dengan namamu.Dari rumah allahmu Aku akan melenyapkanpatung pahatan dan patung tuangan;kuburmu akan Kusediakan, sebab engkau hina.”