Bab

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Mikha 7 Alkitab Terjemahan Baru (TB)

Kemerosotan akhlak Israel

1. Celaka aku! Sebab keadaanku seperti pada pengumpulan buah-buahan musim kemarau,seperti pada pemetikan susulan buah anggur:tidak ada buah anggur untuk dimakan,atau buah ara yang kusukai.

2. Orang saleh sudah hilang dari negeri,dan tiada lagi orang jujur di antara manusia.Mereka semuanya mengincar darah,yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring.

3. Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat;pemuka menuntut, hakim dapat disuap;pembesar memberi putusan sekehendaknya,dan hukum, mereka putar balikkan!

4. Orang yang terbaik di antara mereka adalah seperti tumbuhan duri,yang paling jujur di antara mereka seperti pagar duri;hari bagi pengintai-pengintaimu, hari penghukumanmu, telah datang,sekarang akan mulai kegemparan di antara mereka!

5. Janganlah percaya kepada teman,janganlah mengandalkan diri kepada kawan!Jagalah pintu mulutmuterhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu!

6. Sebab anak laki-laki menghina ayahnya,anak perempuan bangkit melawan ibunya,menantu perempuan melawan ibu mertuanya;musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya.

Pengharapan baru bagi Sion

7. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan,akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku;Allahku akan mendengarkan aku!

8. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku!Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula,sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku.

9. Aku akan memikul kemarahan Tuhan,sebab aku telah berdosa kepada-Nya,sampai Ia memperjuangkan perkarakudan memberi keadilan kepadaku,membawa aku ke dalam terang,sehingga aku mengalami keadilan-Nya.

10. Musuhku akan melihatnyadan dengan malu ia akan menutupi mukanya,dia yang berkata kepadaku:“Di mana Tuhan, Allahmu?”Mataku akan memandangi dia;sekarang ia diinjak-injakseperti lumpur di jalan.

11. Akan datang suatu hari bahwa pagar tembokmu akan dibangun kembali;pada hari itulah perbatasanmu akan diperluas.

12. Pada hari itu orang akan menghadap engkaudari Asyur sampai Mesir,dari Mesir sampai sungai Efrat,dari laut ke laut, dari gunung ke gunung.

13. Tetapi bumi akan menjadi tandus oleh karena penduduknya,sebagai akibat perbuatan mereka.

Doa minta tindakan dan belas kasihan Allah

14. Gembalakanlah umat-Mu dengan tongkat-Mu,kambing domba milik-Mu sendiri,yang terpencil mendiami rimbadi tengah-tengah kebun buah-buahan.Biarlah mereka makan rumput di Basan dan di Gileadseperti pada zaman dahulu kala.

15. Seperti pada waktu Engkau keluar dari Mesir,perlihatkanlah kepada kami keajaiban-keajaiban!

16. Biarlah bangsa-bangsa melihatnya dan merasa maluatas segala keperkasaan mereka;biarlah mereka menutup mulutnya dengan tangan,dan telinganya menjadi tuli.

17. Biarlah mereka menjilat debu seperti ular,seperti binatang menjalar di bumi;biarlah mereka keluar dengan gemetar dari kubunya,dan datang kepada Tuhan, Allah kami, dengan gentar,dengan takut kepada-Mu!

18. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa,dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa milik-Nya sendiri;yang tidak bertahan dalam murka-Nya untuk seterusnya,melainkan berkenan kepada kasih setia?

19. Biarlah Ia kembali menyayangi kita,menghapuskan kesalahan-kesalahan kitadan melemparkan segala dosa kitake dalam tubir-tubir laut.

20. Kiranya Engkau menunjukkan setia-Mu kepada Yakubdan kasih-Mu kepada Abrahamseperti yang telah Kaujanjikandengan bersumpah kepada nenek moyang kamisejak zaman purbakala!