Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Yunus 1:10 Alkitab dalam Bahasa Indonesia Masa Kini (BIMK)

Kemudian diceritakannya bagaimana ia berusaha melarikan diri dari Tuhan.Mendengar itu para awak kapal menjadi lebih takut lagi, dan berkata kepadanya, “Lancang sekali perbuatanmu itu!”

Membaca bab lengkap Yunus 1

Lihat Yunus 1:10 dalam konteks